Tradiční strava Tachovska na konferenci České národopisné společnosti

V září 2017 prezentovaly Gabriela Fatková a Tereza Šlehoferová výsledky dosavadního výzkumu tradiční stravy na Tachovsku na konferenci České národopisné společnosti, která se konala v Louckém klášteře Znojmě. Výzkumnice vystoupili až třetí den konference a ve svém příspěvku se zabývali především otázkou jídla jako symbolické hranice v kolektivní paměti místních obyvatel. Shodou okolností se konference účastnil například Jiří Mačuda, který koordinoval podobný přeshraniční projekt v jihomoravském regionu. Právě paralely mezi těmito dvěma regiony, které zaznamenaly v posledních 100 letech obdobnou populační obměnu, byly předmětem zajímavé diskuze.

2018-03-23T14:39:53+00:0001. 10. 17.|