Hlavní strana2018-03-01T09:20:29+00:00

Prezentace kulturního dědictví Tachovska (PreKulTa)

Hlavním cílem projektu je zachovat a systematizovat vybrané podoby nehmotného a hmotného kulturního dědictví reflektující téma proměn pohraniční krajiny, sídel a obyvatel v 2. polovině 20. století a zpřístupnit toto téma veřejnosti v muzeích příhraničních regionů,ve veřejném prostoru i formou popularizačních aktivit. Dílčími cíli je zmapovat a prezentovat veřejnosti různé podoby a formy kulturního dědictví v regionu Tachovsko/Oberpfalz a současně vytvořit interdisciplinární síť v oblasti přeshraniční spolupráce mezi institucemi výzkumu, prezentace a uchovávání kulturního dědictví 20. století. Více o projektu

Aktuality