Freislebenova sbírka2019-02-21T13:45:52+00:00

Freislebenova sbírka

„Vlast na hranicích“ je kritická edice vzpomínkových textů z tzv. Freislebenovy sbírky vážících se v rokům 1945-46 na Tachovsku. Freislebenova sbírka kronik je obsáhlý soubor tiskovin a vzpomínek, který po odsunu z Tachovska pečlivě sbíral Alfred Freisleben, rodák z Pavlova Studence. Náš česko-bavorský tým odborníků z tohoto rozsáhlého souboru vybral soubor vzpomínek, které čtenářům zpřístupní poválečná léta v regionu očima těch, kteří museli odejít. Pramenné materiály budou zveřejněny na CD v plném znění. Kritická edice tak je nejen čítankou toho nejlepšího z Freislebenovy sbírky, ale poskytuje čtenáři také široké uvedení do kontextu a návod, jak daný pramen číst a jak mu rozumět. Kniha bude během roku 2019 k dispozici v Městském muzeu ve Weidenu a dalších spolupracujících muzeích.