Publikace Jiné Plzeňsko2019-02-21T14:01:36+00:00

Publikace Jiné Plzeňsko

 

 

 

Publikace Jiné Plzeňsko se zaměřuje na  vybrané aspekty „jinakosti“, tak jak byla a je, v minulosti i přítomnosti, pojímána v prostředí západočeského regionu. Široce pojatá oblast Plzeňska je přitom chápána jako integrální součást střední Evropy, pro kterou byly různě vnímané podoby kulturních přesahů, diferencí či shod vždy charakteristické a nejednou inspirativní. Vzhledem ke geografické lokalizaci je v knize značná pozornost věnována českým Němcům a českoněmeckým vztahům, a to na příkladu dnes již zaniklého plzeňského německého divadla, stereotypů o ne-češích, urbánních mýtech a jiných tématech.