výstava Jiné Plzeňsko2018-11-28T21:39:26+00:00

Výstava Jiné Plzeňsko

obyvatelé plzeňského regionu v etnologické a historické perspektivě

Výstava Jiné Plzeňsko: obyvatelé plzeňského regionu v etnologické a historické perspektivě probíhá od 21. 9. 2018 do 25. 11. 2018 v Národopisném muzeu Plzeňska (náměstí Republiky 13) v Plzni. Výstava prezentuje vybraná témata ze života plzeňského regionu. Během prohlídky se návštěvník ocitne ve spleti témat, která spolu zdánlivě nesouvisí, nicméně je spojuje jednak snaha o etnologizující a historizující úhel pohledu, jednak tematické zaměření na široce pojatý západočeský region. Cílem výstavy je tedy v náznacích nastínit vybrané aspekty „jinakosti“, tak jak byla a je, v minulosti i přítomnosti, pojímána v prostředí západočeského regionu. Výstavu připravili zástupci Katedry antropologie Západočeské univerzity v Plzni, konkrétně: Nela Štorková, Petr Lozoviuk, Petr Janeček, Markéta Lehnerová,  Marta Ulrychová a Kateřina Dobrovolná.

Fotografie z vernisáže výstavy

Fotografie vystavovaných panelů