Přednáška na ForumOst v Augsburgu

Ve středu 25. dubna 2018 je naše expertka doktorka Andrea Königsmarková hostem pořadu „ForumOst dialog: Němčina ve východní Evropě“ na universitě v německém Augsburgu. Vystoupí zde s přednáškou „Krajina v proměnách: O interdisciplinárním výzkumu kulturního dědictví Tachovska“. Představí zde Tachovsko jako region, v němž probíhala v posledním století řada historických událostí a změn. V přeshraničním regionu Tachovska se setkávají nejen různé kulturní, ale i jazykové vlivy místních obyvatel. Doktorka Königsmarková bude představovat dílčí závěry projektu „PREKULTA – Prezentace kulturního dědictví přeshraniční oblasti Tachovska“, který Západočeská univerzita v Plzni řeší spolu s partnerskými muzei v Tachově a hornofalckém Weidenu (díky finanční podpoře EU – Cíl EÚS ČR-BY a ze státního rozpočtu).

2018-05-29T19:59:03+00:0013. 05. 18.|